larver

Larverna i tusental av blåsvart björkstekel upptäcktes i ett villaområde intill Haverdal i Halmstad. Larverna är mycket giftiga och det finns risk att betande djur kan få i sig dem. Giftet – lophyrotomin – är närbesläktat med det gift som finns i vit och lömsk flygsvamp. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ger. I Sverige finns några arter av fjärilar där de håriga larverna kan orsaka besvär hos människa, framför allt när barn leker med dem. Gräsulven . I juli kläcks larven, som är C-formad med ett brunt huvud och har 3 par ben. I slutet av juli är den inte mer än ca ½ cm lång, gråaktig till färgen och lite svår att finna. I augusti och framför allt i september växer larverna till ca 2 cm och blir mjölkvita till färgen. Nu kan de göra betydligt mer skada genom att gnaga av gräsets rötter.

Larver - finns

På så sätt bildas i september stora områden med visset gräs, som kan dras av som en matta. Ställ din fråga här. Infekterade larver blir ockrafärgade. Ett utvecklingsstadium hos insekter. I syrénstam och närbild på larv. Mygglarver förpuppas precis som fjärilar och efter förpuppningen lämnar myggan vattenlivet för ett liv i luften. Det spelade dock ingen roll vad de hade fått äta under sin uppväxt. larver