gestaltterapi

Gestaltterapin är en humanistisk terapiform som lyfter fram människans självmedvetande och meningsskapande inom ramen för en subjektivt konstruerad värld. Gestaltterapin är en humanistisk psykoterapiform på relationell och existentiell grund. Gestaltterapin lyfter fram människans självmedvetande och meningsskapande inom ramen för en subjektivt konstruerad värld och betonar relationernas betydelse för identitetsskapande och upprätthållande av psykisk hälsa. Här beskrivs gestaltterapins metod och teknik mycket utförligt. gestaltterapi

Gestaltterapi Video

Hva er Gestaltterapi?

Gestaltterapi - hade lagats

Vad kan vi göra för att må bättre? Eller känner du av andra skäl att du behöver stöd och hjälp i din nuvarande livssituation? Nu är vår relation bättre än den någonsin har varit och vi står varandra väldigt nära idag. Peter Jansson Under mitt sista år av min utbildning till Gestaltterapeut erbjuder jag gestaltterapi till elevtaxa. De humanistiska psykoterapiformerna har ett holistiskt synsätt och har mål som går utöver ett symtomfokuserat, kortsiktigt arbetssätt.