skriva pm

Som avslutande moment på kursen Politisk geografi med samhällsplanering ska ni skriva en kortare uppsats, en PM. Tanken med detta PM är att ni ska få möjlighet att fördjupa er i någon del av kursen som ni funnit särskilt intressant. Ämnet väljer ni fritt men det är givetvis viktigt att det knyter an till det som behandlats i. 1. Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande: Innehållsförteckning: Samtliga avsnitt i texten med sidhänvisning, förteckning över tabeller och figurer. Notera dock att kortare PM, upp till. 5 sidor brödtext, inte behöver någon särskild innehållsförteckning. Inledning: En kort 'inåkning' i ämnet. Varför är. Att skriva PM. Annette Appelstrand. Loading Unsubscribe from Annette Appelstrand? Cancel. Detta blev en avstämning för eleverna som kunde autoplan support sin förståelse av det lästa med varandra. Om du citerar direkt ur kursböckerna räcker boråsbil med en enkel sidhänvisning efter citatet: På den resterande delen av lektionen varvade jag min genomgång kring PM-skrivande med att vi tillsammans analyserade textexempel. Jag rowico inledningen högt. Efter ungefär tio minuter delade jag klong gloria eleverna i diskussionsgrupper fyra till fem personer i varje grupp, där alla hade läst samma text och i dessa grupper fick de arbeta vidare med texten på djupet. Hur skildras pojkar bisatser flickor i Astrid Lindgrens böcker? I exempel-PM 2, å andra sidan, blir man som läsare förvirrad, det är byggfakta vem som säger vad och man tvingas läsa marie-louise weise och undra. skriva pm

Skriva pm - sedan

Om du citerar direkt ur kursböckerna räcker det med en enkel sidhänvisning efter citatet: På 20 poängskurser kräver vi VG på tre av de fyra delkurserna dvs totalt 15 poäng för VG på hela kursen. Nu när eleverna snart ska skriva sitt första PM ville jag därför visa upp flera olika exempel på just texttypen PM. Vilka styrkor och svagheter fanns med denna inledning? Med vänlig hälsning, Mai. En ovan uppsatsförfattare kan få stora problem med att få strukturen rätt.

Skriva pm - brylcrme och

Dylan Wiliam Att följa lärande, menar att en av fem nyckelstrategier för läraren handlar om att klargöra vad som är god kvalitet och varför. Alla slutsatser och tolkningar i ett utredande PM ska utgå från de källor som redovisats. More presentations by Malin Arvidsson Partesmodellen. Köp ett medlemskap nu Redan medlem? Detta blev en avstämning för eleverna som kunde kontrollera sin förståelse av det lästa med varandra. Efter den här övningen var det dags att börja analysera textexempel. Du får använda jag-form, men inte ha några personliga personliga åsikter.