vildsvin

Vi granskar vad som är rätt och fel i tolv påståenden om vildsvinets liv och leverne. 1. Vildsvin kan föda tre kullar per år. Det är fysiologiskt omöjligt. Dräktighetstiden är – dagar. Efter grisning diar kultingarna, då kan suggan inte komma i brunst och bli dräktig på nytt. En sugga som mist sin kull kan. Vildsvinet utrotades i Sverige på talet, men är nu tillbaka i södra Sverige efter rymningar och utplanteringar från hägn under och talen. Stammen har ökat snabbt och en uppskattning är att det idag finns minst 50 vildsvin, de flesta i de södra och sydöstra delarna av landet. Nyligen uppmättes strålning på drygt tio gånger över Livsmedelsverkets gränsvärde i ett vildsvin i norra Uppland. Anledningen är strålningen som fortfarande döljer sig i marken efter nedfallet från Tjernobylolyckan

Vildsvin Video

Jaktkunskap – Film – Drevjakt på vildsvin vildsvin