sativa

»Hithörande former pläga vanligen hänföras till M. sativa eller arvensis. Man har nemligen ansett Menthæ caule determinato och Menthæ caule indeterminato skarpt söndrade ifrån hvarandra och på denna grund hänfört M. aquatica verticillata till någon af dessa begge arter.» Förf. tror ej att stor vigt bör läggas på detta. I denna Potcast pratar vi om de tre huvudkategorierna Indica, Sativa och Hybrid. Namnet sativa från latinets sativus som betyder planterad eller sådd förekommer i vissa domesticerade växters artnamn. Förutom just formen sativa (femininum) förekommer formerna sativus (maskulinum) och sativum (neutrum). Exempel[redigera | redigera wikitext]. Avena Sativa, havre; Allium sativum, vitlök; Cannabis.

Sativa - med den

Ruseffekterna består i bland annat selektiva störningar av kognitiva funktioner såsom minne, inlärning, motorisk förmåga, reaktionstid och uppmärksamhet. Fågelfrö i olika blandningar som köps i dagligvaruhandeln innehåller ofta frön från industrihampa med mindre än 0,2 procent tetrahydrocannabinol THC. Bilder på kända Sativa Här är bilder som besökarna har laddat upp. Eftersom Storbritannien och Frankrike tog sina slavar från Västafrika, dit cannabis då inte hade spridit sig, fick bruket aldrig någon vidare spridning i Nordamerika, trots att odlingarna där i allmänhet var bättre och större. För cannabiskonsumenter över 20 år ligger debutåldern på runt 18, vilket pekar på ytterligare osäkerheter om hur utvecklingen och konsumtionsmönstren ser ut för de ännu äldre.

Sativa Video

Cannabis 101: What's the difference between Indica, Sativa & Hybrid? sativa