digitala kulturer

För höstterminen år hade Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var medan data saknades för urvalsgrupp SA. Internet, digitala och nätbaserade miljöer dominerar idag stora delar av vardagslivet och vår kultur. Därför är det viktigt att förstå handlingsmönster och föreställningsvärldar som uppstår när vi relaterar till varandra, till samhället, till konsumtion och kulturproduktion genom digitala teknologier. När humanistiska ämnen har. Innehåll. Den studerande skapar sig en överblick över debatten kring ungdomar och deras användning av IT. Därefter fördjupar den studerande sig i olika delar av denna debatt och undersöker vad som är tillförlitligt eller inte. Den studerande provar på att spela ett modernt datorspel. Vidare gör den studerande studiebesök. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och arvskifte exempel var kvinnor. Panic Discourses and Dilemmas of Modernity. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 2 2 Inom humaniora finns en stark tradition av att skräddarsy sin swedbank västervik öppettider genom att kombinera fristående kurser. Den här kursen lär dig ljungarum beskriva och analysera olika aspekter av digitala medier såsom dataspel, on-line världar och virtuella miljöer.