kvintcirkeln

Artikel om kvintcirkeln. Vad är kvintcirkeln, och varför är kvintcirkeln ett viktigt redskap att kunna använda sig av? Kvintcirkeln med bild och text. Ett lätt sätt att lära sig ta ut ackord och tonarter samt se relationen mellan de tolv tonerna i skalan. Kvintcirkeln. Varmt välkommen till en text där du kan lära dig lite om kvintcirkeln – ett musikteoretiskt fenomen. Kvintcirkeln är oundkomlig när man läser musikteori, och relativt tidigt på teori-lektionerna får man lära sig de olika ramsorna som finns representerade i denna tonarts-klocka. Innan vi går in på kvintcirkeln i detalj.

Kvintcirkeln - bussar

Spela nu exakt samma toner men börja på tonen A och spela upp till A. Em Tritonussubstitut till tonika: Kvintcirkeln  bygger på vår västerländska skala med tolv individuella toner den tempererade skalan och visar tonarter i dur på utsidan och tonarter i moll på insidan. F dominantens dominant är nästan alltid i dur Tonikaparallell: Knepet bygger på att man lär sig två ramsor. Vill vi få fram de tre grundackorden i B-moll som är parallelltonart till D-dur gör vi samma sak fast på insidan kvintcirkeln. Den är ett hjälpmedel för att beskriva olika toner, ackord och tonarters förhållande till varandra.

Kvintcirkeln Video

Gemu åk 1 - att rita en kvintcirkel